Hướng dẫn cách đầu cơ cổ phiếu Mỹ trực tuyến

Bạn có thể đầu cơ giá cổ phiếu bằng các sản phẩm phái sinh.

Những sản phẩm như vậy được sử dụng đòn bẩy, có nghĩa là bạn có thể truy cập cổ phiếu của mình trong khi chỉ nạp một khoản tiền nhỏ. Mặc dù điều này có thể làm tăng lợi nhuận, nhưng điều tương tự cũng xảy ra đối với các khoản lỗ và tổn thất có thể vượt quá khoản tiền nạp.

Chúng cũng cho phép bạn tận dụng lợi thế của biến động giá cổ phiếu trực tuyến mà không cần sở hữu tài sản cơ sở.

Lựa chọn nền tảng phù hợp

Một danh sách cho nhà giao dịch khi chọn nền tảng phù hợp

 • Quyền truy cập vào
  các cổ phiếu phổ biến

  Khám phá cơ hội trên 550 cổ phiếu Mỹ phổ biến miễn hoa hồng

 • Được chọn lọc
  theo nhu cầu của bạn

  Được tích hợp với MT4 và MT5, có thể tùy chỉnh theo phong cách giao dịch của bạn

 • Khả dụng trên tất
  cả các điều kiện thị trường

  Sử dụng giao dịch phái sinh để tạo đòn bẩy trên cả thị trường tăng và giảm

 • Chi phí thấp
  và minh bạch

  Giảm chi phí với lợi nhuận cạnh tranh và giao dịch không có hoa hồng của chúng tôi

 • Tài liệu giáo
  dục miễn phí

  Trang bị kiến thức với các tài liệu giáo dục miễn phí tại học viện của chúng tôi

BẮT ĐẦU NGAY

Start Trading with a Vantage Account Today

 • Register

  Choose an account type and submit your application.

 • Fund

  Fund your account using a wide range of funding methods.

 • Trade

  Access 1000+ CFD instruments across all asset types on MT4 / MT5.

That's it. Welcome to the world of trading!

open live account